Học pha chế cà phê ở đâu?

Học pha chế cà phê ở đâu?

Học pha chế cà phê ở đâu? Học pha chế cafe ở đâu? Hiện nay có khá nhiều cơ sở dạy pha chế cafe (Barista), Các bạn hãy tìm hiểu thông tin trước khi quyết định đăng ký học, xem các thông tin về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên và chương trình […]

VAAC School Tour – Trải nghiệm cùng ước mơ 2015

VAAC School Tour – Trải nghiệm cùng ước mơ 2015

Nhằm cụ thể hóa chủ đề năm 2015 ‘Tuổi trẻ thành phố Bác tự hào tiến bước dưới cờ Đảng’, ngày 14/03/2015 Chi Đoàn Trường Quản Lý Khách Sạn Việt Úc phối hợp cùng Quận Đoàn 1 đã tổ chức chương trình ‘Trải nghiệm cùng ước mơ’ – VAAC School Tour cho các bạn học […]