Cơ sở Minh Hải

Cơ sở Minh Hải

TPM: SX chả lụa, chả quế Thông tin liên hệ: Số điện thoại: 38254846 Địa chỉ: 90 Tôn Thất Thuyết P.16, Q.4

Cơ sở cô Xuyến

Cơ sở cô Xuyến

TPM: SX mắm Châu Đốc hiệu Cô Xuyến Thông tin liên hệ: Số điện thoại: 37594106 Địa chỉ: 25E khu dân cư Bảo Hưng 1A P.7, Q.8