Coi chừng bị mất linh hồn

Coi chừng bị mất linh hồn

Thương hiệu được ví như “ linh hồn” của doanh nghiệp. Tuy nhiên, do không quan tâm đến việc ddăng ký bảo hộ thương hiệu, nhiều doanh nghiệp đã phải trả giá đắt vì bị mất ‘ linh hồn”. ProConco là doanh nghiệp chuyên sản xuất, xuất khẩu thức ăn chăn nuôi sang Campuchia hơn […]

Nhượng quyền thương hiệu: Kích cầu tiêu dùng

Nhượng quyền thương hiệu: Kích cầu tiêu dùng

Khoảng 10 năm trở lại đây, mô hình nhượng quyền thương hiệu tại Việt Nam đã diễn ra khá rầm rộ, nhưng mức độ thành công không nhiều. Đây là mô hình đầu tư không nhiều lợi nhuận trước mắt, nhưng rất tiềm năng và chỉ phù hợp với các nhà đầu tư dài hạn. […]