La Kiến Mỹ
Tên giảng viên : LA KIẾN MỸ
Chức vụ : Human Resource Management
Môn giảng dạy : Quản Trị Nhân Sự
Chi tiết về giảng viên :  – Giám Đốc Nhân Sự Khách Sạn Equatorial Saigon.- Giảng Viên Dự Án Business Edge thuốc Tổ chức Tài chính Thế Giới IFC (International Finance Corporation)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *