Thông báo Vv nghỉ lễ 30.04 và 01.05.2014

Thông báo Vv nghỉ lễ 30.04 và 01.05.2014

THÔNG BÁO (V/v nghỉ lễ 10/4AL, 30/4 & 1/5 /2014) Phòng Quản Lý Đào Tạo trường Quản Lý Khách Sạn Việt Úc (VAAC) trân trọng thông báo đến tất cả học viên các lớp Quản trị Khách sạn (hệ chính quy 2 năm) và các lớp ngắn hạn về việc nghỉ lễ giổ tổ Hùng […]