Anh văn chuyên ngành nhà hàng (P3)

Anh văn chuyên ngành nhà hàng (P3)

Ordering the meal – Gọi món Could I see the menu, please? Cho tôi xem thực đơn được không? Could I see the wine list, please? Cho tôi xem danh sách rượu được không? Can I get you any drinks? Quý khách có muốn uống gì không ạ? Are you ready to order? Anh/Chị đã […]