Học quản lý nhà hàng khách sạn

LỚP QUẢN LÝ KHÁCH SẠN Trường Quản Lý Khách Sạn Việt Úc [VAAC] là đơn vị dẫn đầu đào tạo chuyên ngành quan ly nha hang. Với đội ngũ giảng viên là các chuyên gia hiện đang công tác tại hoc quan ly nha hang nhà hàng 5 sao, chương trình cập nhật mới, cở […]

Học quản lý khách sạn

Học quản lý khách sạn

LỚP QUẢN LÝ KHÁCH SẠN Trường Quản Lý Khách Sạn Việt Úc [VAAC] là đơn vị dẫn đầu đào tạo chuyên ngành nhà hàng khách sạn. Với đội ngũ giảng viên là các chuyên gia hiện đang công tác tại hệ thống khách sạn nhà hàng 5 sao, chương trình cập nhật mới, cở sở vật […]