Trung tâm anh ngữ việt úc

Trung tâm anh ngữ việt úc

I. BASIC ENGLISH: 4.000.000đ/ Khoá 60 tiếng Dành cho các bạn muốn xây dựng nền tảng cơ bản vững chắc. Chương trình học bao gồm: 1. Grammar and vocabulary: ngữ pháp và xây dựng vốn từ vựng. 2. Reading comprehension: làm quen với kỹ năng đọc hiểu. 3. Speaking and pronunciation: bổ trợ kỹ năng […]