Các vấn đề về khách sạn ở Việt Nam hiện nay

Các vấn đề về khách sạn ở Việt Nam hiện nay

Sự tăng trưởng nền kinh tế cùng với sự đa dạng các loại hình du lịch đang lôi kéo các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam kinh doanh, nhất là lĩnh vực khách sạn. Theo Công ty Tư vấn bất động sản CBRE (Anh), trong ba năm qua, công suất phòng tại Việt […]

Khi nào nên tấn công đối thủ

Khi nào nên tấn công đối thủ

Các chuyên gia tiếp thị quan niệm rằng làm tiếp thị có nghĩa là tham gia vào một cuộc chiến nhằm tranh giành khách hàng và thị phần. Vì thế, có lúc doanh nghiệp cần rút lui để đánh giá lại các nguồn lực và cũng có lúc phải tấn công các đối thủ cạnh […]