Chuẩn bị thực đơn nhà hàng khách sạn

Chuẩn bị thực đơn nhà hàng khách sạn

Trong kinh doanh ẩm thực do thực đơn bị nhiều nguồn khác nhau tác động, cho nên những nguồn tác động này cần được xem như tác động bắt buộc. Khi lên thực đơn những điều sau đây cần phải được xem xét cẩn thận: cách bố trí các tiện nghi, thiết kế, thiết bị, […]

Các khái niệm Quản lý nhà hàng

Các khái niệm Quản lý nhà hàng

Các điểm kinh doanh ẩm thực có thể được quản lý bằng ba cách: Chủ sở hữu điều hành: Chủ sở hữu điều hành điểm kinh doanh mà không cần sự trợ giúp hay lời khuyên của các nhà tư vấn. Hình thức quản lý độc lập này phổ biến đối với các điểm kinh […]