Giám đốc nhân sự – Gạch nối cho thành công của khách sạn

Giám đốc nhân sự – Gạch nối cho thành công của khách sạn

Một giám đốc nhân sự lý tưởng là người có khả năng cùng ban giám đốc khách sạn đưa ra chiến lược phát triển nhân sự đúng hướng. Công nghệ ngày càng phát triển thì các khách sạn không còn là những ốc đảo để có thể tự huyễn hoặc mình là “số 1”. Ngày […]

Nhà hàng với những thách thức về nhân sự

Nhà hàng với những thách thức về nhân sự

Để đáp ứng các tiêu chuẩn dịch vụ tốt tại nhà hàng, điều đầu tiên là phải có nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp. Tuy nhiên, đào tạo nhân viên là một thử thách, đặc biệt khi họ phải vừa làm vừa học việc. Có 5 thách thức mà chủ hàng phải đối mặt […]